Skip to main content

Seçmen kütüklerinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) kayıtlı olan yurttaşlar üzerinden oluşturulmasının seçme hakkı kapsamında evsizler, sokaklarda veya çadırlarda yaşayanlar bakımından ekonomik durum temelinde dolaylı ayrımcılık oluşturması hakkında ki başvurumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kabul edilemez bulundu.

Yapısal bir ayrımcılık alanı yaratan ilgili kanun maddesinin değiştirilmesi insan haklarının geliştirilmesi ve yasaların ayrımcı hükümlerden arındırılması için 14 Mayıs 2023 seçimi öncesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) başvuru yapılarak;

  • Tarafsız gibi görünen ilgili düzenlemenin (298 sayılı kanunun 33. Maddesi) sonuçları itibariyle ayrımcılığa yol açtığının tespiti,
  • Ayrımcılık tespiti yapılması halinde, Evsiz yurttaşların 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’nde oy kullanma haklarının izlenmesi,
  • Karar ve yapacağı izleme sonuçlarının ulusal ve uluslararası organlara yönelik raporlarında yer verilmesine ve bu durumun ortadan kaldırılması için öneriler geliştirilmesini,
  • Alınacak kararın TBMM ve YSK ile paylaşılmasını

istedik.

Başvurumuz hakkında “kabul edilemez olduğuna” kararı veren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu yurttaşların seçme hakkını kullanırken yaşadığı ayrımcılık sebebiyle yine göreve davet ediyoruz.

Skip to content