Skip to main content

Türkiye BM Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Paydaş Raporu hazırlık sürecinde rapor hazırlamayı planlayan STÖ temsilcileri ilk online toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin eğitim politikasını ve sonuçlarını, eğitime eşit erişimi ve bütçeden ayrılan kaynağı, örgütlerin saha çalışmaları ve topladıkları verileri, devletlerin verdiği tavsiyelerin ne kadar yerine getirilip getirdiğini ve daha fazlasını içerecek raporun hazırlık sürecini Eğitim Reformu Girişimi Derneği tarafından koordine ediyor.

Adalete erişim konusunda tavsiyeleri içerecek raporun hazırlık süreci ise İnsan Hakları Derneği üstlendi.

Çocuk Yaşta Zorla Evliliğin Önlenmesi hakkında Türkiye Evrensel Periyodik İnceleme Paydaş Raporu hazırlamak isteyen örgütler, sürece nasıl katkı sunabileceklerini değerlendirdi. Saha gözlemlerini, son 5 yılda tuttukları verileri, değişen politika ve bütçeden ayrılan kaynağı, devletlerin verdiği tavsiyelerin ne kadar yerine getirilip getirdiğini ve daha fazlasını içerecek raporun hazırlık sürecini ise Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından yürütülüyor.

Skip to content