İzleme & Raporlama

Eşitlik İzleme Merkezi, yürütücüleri ve paydaşları ile birlikte Türkiye’de ayrımcılığın izlenmesi için farklı araçlarla veri toplamaya, izleme ve raporlama yapmaya devam edecektir.

İzleme çalışmalarının bulguları raporlar, bilgi notları ve web sitesinde yer alacak içeriklerle dönemsel olarak paylaşılacaktır. Merkez, aynı zamanda ulusal seviyede yargısal ve yarı-yargısal mekanizmaların karar ve faaliyetleri ile birlikte uluslararası insan hakları mekanizmalarının karar, rapor, tavsiye ve kılavuzlarına dair de veri toplama çalışmaları yürütecektir. Ulusal İnsan Hakları Kurumları’na (UİHK) yönelik izleme raporları yayınlanacaktır.

Çalıştaylar ve Toplantılar

Ayrımcılıkla mücadele ve adalete erişimin sağlanmasında özellikle dezavantajlı grupların hak ihlali başvurularının alınması ve ilgili mekanizmaları taşınması konusunda STÖ’lerin rolü önemli olmakla birlikte hala kapasite gelişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Pandeminin seyrine paralel olarak eğitimler çevrimiçi, çevrimdışı ya da hibrid olarak uygulamaya geçirilecektir.
STÖ ve Avukatlara yönelik eğitim ve çalıştaylarda temel odak hedef kitlenin hak ihlali başvurularını alma ve bu bağlamda ayrımcılıkla mücadele kapasitesini geliştirmektir. Başvurulara dair çalışmalarda Hollanda’da faaliyet gösteren Ayrımcılık Karşıtı Büro modeli örnek alınacaktır.

Kampanyalar

Eşitlik İzleme Merkezi, ayrımcılık yasağı, hukuki destek hattı ve hak arama mekanizmalarına dair küçük kampanyalar ve bilgilendirici videolar yayınlayacaktır. Aynı zamanda kısa bir podcast serisi yayınlanacaktır.

Toplantılar

Eşitlik İzleme Merkezi’nin koordinasyonunda kurulacak olan uluslararası ağ, STÖ’ler, hak savunucuları, avukatlar ve akademisyenler gibi birçok paydaşı bir araya getirerek uluslararası alanda iyi örnek ve deneyimler paylaşılması, ortak olarak savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesini amaçlamaktadır. Ağ üyeleri, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak bir araya gelerek ayrımcılıkla mücadelede ortak savunuculuk, raporlama ve kampanya faaliyetleri yürütecektir.

Politika Tavsiyeleri

Eşitlik İzleme Merkezi, faaliyetlerini ayrımcılık yasağının uygulanması, Türkiye’deki UİHK’ların etkili şekilde çalışması için politika tavsiyeleri oluşturma hedefiyle de yürütmektedir. Veri toplama, izleme ve raporlama çalışmaları, yapılan başvurular, paydaşlardan gelen geri bildirimler, araştırmalar ve kapasite geliştirme faaliyetleri nihai olarak UİHK’ların uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadelede etkili aktörler olması için politika tavsiyeleri üretmek için kullanılacaktır.

Kılavuz ve Rehberler

STÖ’lerin, avukatların ve baroların ilgili komisyon ya da merkezlerinin yönlendirdiği başvuruların etkisinin artırılması için UİHK’lar ile Çalışma Kılavuzu yayınlanacak ve UİHK’ların izlenmesine yönelik bir araç oluşturulacaktır. Bu rehber ve kılavuzlar aynı zamanda Eşit Kampüs sisteminde e-modüllere de dönüştürülecektir.